logoHT tai Malaysia - V

Mở rộng và nâng cao giáo dục sau Trung học nhằm kích thích sự phát triển kinh tế và xã hội:
Một lịch trình nghiên cứu đang hình thành cho Châu Á và vùng Thái Bình Dương
Những chủ đề chính

GDĐH đang  mở rộng một cách ngoạn mục  

GDĐH đã và đang phát triển thành một công nghệ chủ yếu  trên phạm vi toàn cầu thông qua sự mở rộng ngoạn mục: hiện nay đang có hơn 200 triệu sinh viên, 40 ngàn cơ sở đào tạo sau trung học, và nhiều tỉ đô la được dành cho khu vực GDĐH.  

Báo cáo gần đây của UNESCO về hiện tượng mở rộng, nâng cao GDĐH ở Châu Á đã cho thấy rằng  sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về GDĐH đã diễn ra ở Châu Á.  Châu Á hiện nay chiếm gần một nửa số sinh viên vào ĐH hàng năm trên toàn thế giới. Các hệ thống GDĐH nhỏ và có tính chất tinh hoa đã và đang được thay thế bằng những hệ thống đa dạng và đại chúng hóa dành cho số đông, có nơi lên tới 50% dân số. 

Sự tăng trưởng của khu vực GDĐH tư ở Châu Á nổi bật hơn nhiều so với những nơi khác trên thế giới. Tính chung cả Châu Á, gần 40% sinh viên đang theo học ở các trường tư. Một số ít trường trong số đó là những trường ĐH nghiên cứu, đòi hỏi giảng viên phải có bằng sau ĐH để dạy ở bậc cử nhân. Tuy chất lượng của các trường tư có thể là một vấn đề về một số khía cạnh,  nhìn chung khu vực này ngày càng quan trọng hơn do áp lực đại chúng hóa và nhu cầu về nguồn nhân lực của nền kinh tế tri thức.

Sự trỗi dậy của đào tạo sau ĐH

Việc mở rộng GDĐH cũng đồng thời dẫn đến sự trỗi dậy trong đào tạo sau ĐH ở vùng Châu Á Thái Bình Dương. Hầu hết các chương trình đào tạo sau ĐH được thực hiện ở các trường ĐH công lập, kể cả đào tạo cao học lẫn tiến sĩ.  Một số nước trong vùng tập trung thúc đẩy đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán vì những ngành này rất quan trọng đối với sáng tạo và đổi mới. Khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật cũng có khả năng đóng góp  to lớn cho quá trình đổi mới và tăng cường sức mạnh kinh tế.  

Chính sách tăng cường đào tạo sau ĐH đã dẫn tới chỗ gần đây nhiều nước đang xem xét lại vai trò và mục đích của bằng tiến sĩ. Câu hỏi được đặt ra là mục đích của bằng tiến sĩ là gì và hình thức đào tạo nào là phù hợp. Điều này có phần là do đào tạo sau ĐH rất tốn kém trong việc đem lại  bằng cấp nhập môn cho sự nghiệp khoa học của các nhà nghiên cứu, cũng như đào tạo lãnh đạo và các nhà chuyên môn hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên ngành khác.

Các cụm đang hình thành về nghiên cứu chuyên ngành

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyệt đại đa số ấn phẩm khoa học của các trường ĐH Châu Á tập trung vào một nhóm nhỏ chuyên ngành/ Ví dụ, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc đã dẫn đầu trong việc thực hiện những nghiên cứu về Kỹ thuật, Vật lý và Khoa học Không gian, Khoa học Máy tính và Vật liệu. Cambodia, Lào, Nepal và Thái Lan thực hiện nhiều nghiên cứu đáng kể về y khoa. Bhutan, Maldives và Philippines thực hiện những nghiên cứu rất ấn tượng về nông nghiệp.    

Ở cấp độ rộng hơn, thách thức đối với các nhà lãnh đạo khoa học trong chính phủ và trong các tổ chức nghiên cứu khoa học công lập là kích thích toàn bộ hệ thống nghiên cứu và đổi mới hướng tới chỗ đạt được năng lực cần thiết trong những lĩnh vực ưu tiên, và đánh giá những nỗ lực nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống, để có thể đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh ngày càng trở nên toàn cầu hóa.   

Nhu cầu về năng lực nghiên cứu và một cơ sở minh chứng mạnh mẽ hơn

Trong môi trường ngày càng phức tạp với những đòi hỏi đa dạng, các bên liên quan trong việc tạo ra tri thức cần có nhiều minh chứng mạnh mẽ hơn về chính sách và thực tiễn của GDĐH, nghiên cứu và hoạt động đổi mới sáng tạo.

Vì đây là một lĩnh vực nghiên cứu mới hình thành trong vùng, các học giả và tổ chức nghiên cứu hàng đầu sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác mạnh hơn trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Điều này dựa trên cơ sở các nhà nghiên cứu GDĐH ở Trường ĐH Melbourne, với sự hợp tác của một nhóm các tổ chức nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong khu vực, đã khởi xướng việc tìm kiếm khả năng thiết lập mạng lưới nghiên cứu và lãnh đạo GDĐH trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, thông qua một Hội thảo ở Malaysia.

Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo này sẽ tập trung vào bối cảnh và nhu cầu cụ thể của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và khảo sát những vấn đề chiến lược liên quan tới GDĐH, quốc tế hóa và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu cụ thể là tìm kiếm khả năng xây dựng một nền tảng khu vực trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển lành mạnh của mạng lưới nghiên cứu về GDĐH.

Thời gian và địa điểm

hinh223Berjaya Langkawi Resort, Malaysia (Karong Berkunci 200, Burau Bay 07000 Langkawi, Kedah)

Thứ Năm 13 – Thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2014

Đối tượng tham gia hội thảo

♦  Những tổ chức nghiên cứu hàng đầu có thực hiện các công trình nghiên cứu về GDĐH;

♦  Các học giả nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu về GDĐH, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo;

♦  Các nhà nghiên cứu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau đang giữ những vị trí cao cấp trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức hoạt động khoa học trong vùng Châu Á- Thái Bình Dương; và

♦  Các tổ chức khu vực liên quan tới chính sách và chiến lược GDĐH, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Kết quả dự kiến chủ yếu

♦  Xây dựng một mạng lưới học giả hùng mạnh nhằm bảo đảm cho những nghiên cứu có ý nghĩa thiết yếu và tạo ra ảnh hưởng lớn;

♦  Tăng cường cơ sở dữ liệu và minh chứng cho những phân tích so sánh về các hệ thống GDĐH và đổi mới sáng tạo, bằng cách mang lại cơ hội tiếp cận với những tài liệu phong phú về chính sách và các kết quả nghiên cứu liên quan; và

♦  Tổng quan về những khả năng lựa chọn trong đào tạo ở khu vực.

Ấn phẩm khoa học và kỷ yếu

Đóng góp của các thành viên sẽ được phổ biến trong Báo cáo Hội thảo và bài tóm tắt các bài trình bày sẽ được công bố với sự hợp tác của University World News.

Diễn giả

Các nhà làm chính sách, lãnh đạo các trường, chuyên gia về GDĐH sẽ trình bày về tầm quan trọng, tính thiết yếu và ý nghĩa của những vấn đề nêu trên. Các diễn giả được mời bao gồm:

images21•  Yab Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia
•  Professor Dato’ Dr Morshidi Sirat, Nghiên cứu viên cao cấp, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
•  Professor Leo Goedegebuure, Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý và Lãnh đạo LH Martin Institute (Australia)
•  Professor Hamish Coates, Trung tâm Nghiên cứu GDĐH (Australia)
•  Professor Futao Huang, Hiroshima University (Japan)
•  Professor Piyawat Boon-Long, Giám đốc Điều hành, The Knowledge Network Institute of Thailand (Thailand)
•  Dr. Ly Pham, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu, Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHQG-HCM (Vietnam)
•  Professor Molly Lee, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
•  Professor Kai-Ming Cheng, Chair of Education, University of Hong Kong (Hong Kong)
•  Associate Professor Jung Cheol Shin, Department of Education, Seoul National University (Korea)
•  Dr Wang Libing, UNESCO Office, Bangkok (Thailand)
•  Dr. Christopher Hill, Director, The University of Nottingham (Malaysia)
•  Dr. Soe Yin, Member, Higher Education Committee in Parliament (Burma)
•  Professor Martin Hayden, Head of School, Southern Cross University (Australia)
•  Professor Arie Rip, School of Management and Governance, University of Twente, Netherlands
•  Professor Lynn Meek, Professorial Fellow, LH Martin Institute (Australia)
•  Professor Yongsuk Jang, Science and Technology Policy Institute (Korea)
•  Professor Venni Venkata Krishna, Jawharlal Nehru University (India)
•  Dato’ Dr Ir. Lee Yee Cheong FAS, Chairperson of the Governing board, UNESCO ISTIC Centre for South-South Cooperation
•  Mr. Benjamin Davis, Advisor, AUSAID Knowledge Sector Programme (Indonesia)
•  Associate Professor Sharon Parry, School of Education, Southern Cross University (Australia)
•  Professor Lee Wing On, Dean Education Research, Institute of Education (Singapore)
•  Professor Madya Dr. Mohd Fadzil Bin Mohd Idris, Centre for Leadership Research and Innovation at the Ministry of Education (Malaysia)
•  Professor Eli Katunguka, Vice Chancellor of Kyambogo University (Uganda)

Chương trình Hội thảo

Tải về Chương trình Hội thảo (cập nhật ngày  21.08. 2014).

Lệ phí

Hội thảo không thu lệ phí nhưng người tham dự phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở.

Đăng ký

Để đăng ký tham dự hội thảo, cần bấm vào nút Đăng ký dưới đây. Bạn sẽ được xác nhận trong vòng ba ngày làm việc.

Thông tin

Mọi thông tin xin liên hệ: Amalie Rozsa, Programs and Events Coordinator on +61 3 9035 6429 or e-mail amalie.rozsa@unimelb.edu.au.

Đăng ký tham dự