logo02 - Brochure - Color
GIỚI THIỆU CHUNG

GDĐH đang đứng trước một khúc quanh đầy thách thức trước những thay đổi mạnh mẽ của xã hội và công nghệ, đặc biệt là sự sụt giảm nguồn đầu tư công và gia tăng cạnh tranh. Tất cả các trường đều đứng trước một nhu cầu bức thiết phải cải thiện hoạt động của mình sao cho có hiệu quả hơn, tận dụng nguồn lực theo cách tốt nhất, đáp ứng nhanh nhất với mọi tác động từ bên ngoài bằng những quyết định xác đáng và kịp thời. Các trường không thể làm được điều đó nếu vẫn quản lý theo lối tài tử dựa trên kinh nghiệm thuần túy mà không dựa vào những thông tin và phân tích đầy đủ. Phân tích nội bộ chính là hoạt động để đáp ứng nhu cầu này.Theo nghĩa rộng nhất, phân tích thông tin nội bộ là những nghiên cứu nhằm hiểu sâu về một trường đại học cụ thể, những đặc điểm và thuộc tính của nó.Nhiệm vụ của việc phân tích thông tin nội bộ là đem lại những thông tin chính thức, xác thực, không định kiến, và phân tích những thông tin đó nhằm phục vụ cho việc lên kế hoạch, xây dựng chính sách, ra quyết định, thực hiện nghĩa vụ báo cáo và giải trình trách nhiệm của nhà trường.

Trong khi thu thập, tổ chức sắp xếp và lý giải những tư liệu và thông tin về nhà trường, nó cũng đồng thời giúp nhà trường lùi lại một bước để nhìn lại mình, dùng những thước đo khách quan để phản ánh một cách có phân tích về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của những tư liệu, thông tin ấy, bởi vì những nhận thức này tác động sâu sắc đến sự phát triển, sự ổn định, và chất lượng hoạt động của nhà trường.   Việc nắm vững mọi thông tin về nhà trường một cách có hệ thống cũng giúp nhà trường thực hiện tốt hơn trách nhiệm giải trình trước xã hội và làm tăng niềm tin của công chúng đối với phẩm chất chính trực và tính chất chuyên nghiệp của nhà trường.

Trong các trường đại học Hoa Kỳ, công việc này do một đơn vị chuyên trách thực hiện, gọi là Institutional Research Office, trưởng đơn vị này trực thuộc Hiệu Trưởng và báo cáo trực tiếp với Hiệu Trưởng. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chưa có bộ phận chuyên trách về việc này, do vậy, thông tin về mọi mặt hoạt động của nhà trường nằm rải rác ở các bộ phận chức năng, thiếu nhất quán và mức độ tin cậy của thông tin còn hạn chế, do thiếu chuyên viên được huấn luyện về phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của các trường đại học, chuẩn hóa quy trình quản trị và quản lý nhà trường theo các chuẩn mực quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục ĐH Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức khóa Tập huấn Kỹ năng Phân tích Nội bộ dành cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các trường đại học và cao đẳng, để huấn luyện kỹ năng phân tích và diễn giải thông tin làm cơ sở cho mọi quyết định. Khóa học này là khóa tiếp theo một chương trình trước đây do Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực của Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện, với cùng một người dạy là GS. Vladimir Briller. Nếu như khóa học trước nhằm giúp người học hiểu một cách tổng quát về các chức năng và công việc của người làm công tác phân tích nội bộ, thì khóa này đi vào hướng dẫn cụ thể cách thực hiện các nghiên cứu phân tích nội bộ và cách diễn giải những dữ liệu thu thập được, biến con số thành thông tin để phục vụ cho việc lãnh đạo và quản lý nhà trường.

1MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục tiêu của khóa tập huấn là giúp người học:

♦  Nâng cao năng lực lãnh đạo qua việc nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phân tích thông tin nội bộ, và có ý thức đưa ra mọi quyết định lãnh đạo/quản lý dựa trên việc phân tích thông tin một cách có hệ thống;

♦  Có kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng hệ thống hóa và phân tích thông tin để diễn giải ý nghĩa thông tin một cách xác đáng.

NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

♦  Giới thiệu kiến thức tổng quan về chức năng phân tích nội bộ, tầm quan trọng và những đóng góp mà hoạt động phân tích thông tin nội bộ đem lại cho các trường trong việc xây dựng chiến lược, quản trị nội bộ và đáp ứng với môi trường bên ngoài.

♦  Giới thiệu một số nội dung chính của hoạt động phân tích thông tin nội bộ:  tổ chức thu thập, sắp xếp bảo quản và phân tích đối chiếu dữ liệu một cách có hệ thống, cũng như diễn giải ý nghĩa của dữ liệu và viết báo cáo về mọi mặt hoạt động của nhà trường, ví dụ như diễn biến nhân khẩu học của sinh viên, số liệu về đội ngũ giảng viên, về chất lượng đào tạo, về các tiêu chuẩn kiểm định, v.v. nhằm đánh giá chính xác sự vận hành của nhà trường; thực hiện những điều tra khảo sát hoặc thực nghiệm nhằm có đủ thông tin để tìm ra câu trả lời cho một vấn đề cụ thể mà lãnh đạo nhà trường đang quan tâm giải quyết; ghi nhận những thông tin phản hồi nhằm điều chỉnh quá trình vận hành của nhà trường.

♦  Hướng dẫn thực hành.

♦  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (có phiên dịch). 

(Nội dung chi tiết Chương trình họcbài giảng vui lòng tải tại đây).

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Dành cho lãnh đạo các trường đại học, cán bộ quản lý cấp trung của các trường đặc biệt là trưởng phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên và phòng đảm bảo chất lượng.

GIẢNG VIÊN

2Các bài giảng sẽ do GS Vladimir Briller, Giám đốc Văn phòng Phân tích Thông tin Nội bộ, Trường Đại học Pratt, New York, Hoa Kỳ phụ trách. GS. Briller là tiến sĩ giáo dục của Đại học Columbia, NY, Hoa Kỳ, và người có nhiều năm làm nhiệm vụ lãnh đạo bộ phận phân tích thông tin nội bộ ở Trường Pratt, đồng thời là chuyên gia Tư vấn Quốc tế cuả Ngân hàng Thế giới. GS. Briller có kinh nghiệm hoạt động quốc tế rất phong phú và đã từng tư vấn cho việc thành lập Văn phòng Phân tích Thông tin Nội bộ của Đại học Quốc gia Moscov, Nga.Ông cũng đã từng giảng dạy Khóa Tập huấn Quản lý Giáo dục và Kỹ năng Lãnh đạo tại TPHCM, Việt Nam, năm 2008, với tư cách là học giả chương trình Fulbright. Ông là thành viên của Hội đồng Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

                                                 (Lý lịch khoa học của GS Vladimir Briller xem tại đây).


Thời gian: Chiều Thứ Sáu 01.08. 2014.từ 14.00 đến 17.00

Địa điểm: Phòng 803, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM.

Học phí: Không thu phí.

Liên hệ: Cô Nguyễn Như Ngọc (0907 350 396), Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Hạn chót đăng ký ngày 28/7/2014.

Địa chỉ: 298 A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Email: cheer@ntt.edu.vn          Điện thoại: 08-3940 2810          Website: www.cheer.edu.vn

(Vui lòng tải về Phiếu đăng ký tại đây).