logo13
THáNG 5
2014

Về nghiên cứu giáo dục – Chương 2

Nghiên cứu giáo dục tự nó không giải quyết được các vấn nạn. Nó chỉ là một công cụ đem lại cho các nhà giáo dục tận tâm những vũ khí họ cần để tấn công những vấn nạn ấy.
Continue Reading →
28
THáNG 4
2014

Về nghiên cứu giáo dục

Không một nhà giáo dục có óc xét đoán nào có thể đưa ra được những quyết định có cân nhắc thận trọng mà không dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học, càng nhiều càng tốt.
Continue Reading →