logo07
THáNG 11
2014

Văn hóa tổ chức của nhà trường

Bản chất của một trường đại học là trách nhiệm độc nhất vô nhị của nó với quá khứ và tương lai, chứ không đơn giản chỉ với hay thậm chí chủ yếu với hiện tại.
Continue Reading →
06
THáNG 6
2014

Tinh thần cộng sự trong môi trường học thuật: Một Phân tích So sánh dựa trên Quan sát và Kinh nghiệm

Tinh thần cộng sự là một thứ quyền lực mềm tác động đến hiệu quả hoạt động của các trường đại học và viện nghiên cứu qua vai trò của nó trong quá trình ra quyết định và kiến tạo tri thức mới.
Continue Reading →
13
THáNG 5
2014

Văn hóa tổ chức trong việc tạo ra thay đổi cho nhà trường

Tuy văn hóa tổ chức rõ ràng là ảnh hưởng tới việc các thành viên của tổ chức sẽ nhận thức như thế nào về sự thay đổi, những thành tố của văn hóa luôn luôn là những nguyên lý không được nói ra và thường được coi là đương nhiên.
Continue Reading →