logo06
THáNG 5
2014

SAT được cải tổ để thích hợp với chương trình học phổ thông

Cuộc thi SAT (Scholastic Aptitude Test), để sát hạch xem các em có đủ trình độ vào đại học không, là một cuộc thi không thể thiếu cho nhiều triệu học sinh muốn lọt vào ngưỡng cửa đại học tại Hoa Kỳ.
Continue Reading →
28
THáNG 4
2014
28
THáNG 4
2014

Phá sản trên thực tế của kỳ thi đại học

Rõ ràng, thi đại học theo cách hiện nay đã trở thành lạc hậu, nếu không nói là phản tiến bộ. Hậu quả của nó đối với giáo dục có thể so sánh với hậu quả của chính sách ngăn sông cấm chợ đối với thương nghiệp vào cuối thập kỷ 1970.
Continue Reading →
08
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Khảo thí

Khảo thí (testing) là một lĩnh vực nóng trong giáo dục ĐH Việt Nam. Cho đến nay, kỳ thi tuyển sinh ĐH ba chung vẫn được giới học thuật trong nước lẫn giới hàn lâm quốc tế có nghiên cứu về Việt Nam cùng nhìn nhận là đã được tổ chức khá nghiêm túc.
Continue Reading →