logo06
THáNG CHạP
2014

Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá NCKH – Đưa Khoa học vào việc Đánh giá hoạt động nghiên cứu

Mọi thành quả nghiên cứu phải được đo lường một cách xác đáng và được đánh giá một cách sáng suốt khôn ngoan.
Continue Reading →
15
THáNG 8
2014

Các tập san như Nature, Cell & Science đang phá hoại khoa học ra sao ?

Việc một bài nghiên cứu được đánh giá bằng hệ số ảnh hưởng của tập san đăng bài đó là chuyện phổ biến và được nhiều tập san khuyến khích.
Continue Reading →
15
THáNG 8
2014

Lạm dụng đánh giá khoa học

Người ta tự hỏi liệu những hoạt động như thế có tạo thành một thứ gian lận lừa lọc không bởi nó không tương thích với sứ mạng của một trường ĐH.
Continue Reading →
15
THáNG 8
2014

Đánh giá Khoa học: Vai trò, phương pháp và xu hướng

Đánh giá khoa học là một lĩnh vực phức tạp nhưng rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động NCKH và đặc biệt có ý nghĩa trong việc xây dựng văn hóa khoa học ở các trường ĐH Việt Nam.
Continue Reading →
11
THáNG 4
2014

So sánh năng lực nghiên cứu khoa học của 11 nước Đông Á dựa trên các công bố quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam

Như vậy đạt đến trình độ cao vẫn cần phải có hợp tác quốc tế để khoa học phát triển bền vững, nhưng nguồn nội lực vẫn phải áp đảo. Có thể tin rằng trong quá trình phát triển của đất nước tỷ lệ tác giả trong nước sẽ tăng lên so với tác giả nước ngoài.
Continue Reading →
08
THáNG GIêNG
2014

Giới thiệu Chuyên mục Đánh giá Khoa học

Đo lường và đánh giá khoa học (scientometrics) là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới trong đó trắc lượng thư mục (bibliometrics) là một bộ phận trọng yếu.
Continue Reading →