logo23
THáNG 3
2014

Sứ mạng

CHEER nghiên cứu và công bố tri thức về những vấn đề trong GDĐH, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đo lường đánh giá chất lượng, dựa trên những phương pháp thực chứng.
Continue Reading →
23
THáNG 3
2014

Tầm nhìn

Hoạt động của Trung tâm là một phần trong nỗ lực và cam kết của Trường ĐH NTT đối với việc không ngừng cải thiện chất lượng đào tạo vì lợi ích của người học.
Continue Reading →
23
THáNG 3
2014

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi cổ vũ và khích lệ những người nghiên cứu trong lĩnh vực GDĐH đang hoạt động ở Việt Nam vì sự đóng góp quan trọng và có ý nghĩa của họ cho xã hội.
Continue Reading →