logo03
THáNG 9
2014

Trách nhiệm giải trình của trường đại học và vấn đề cơ cấu thẩm quyền ở trường ngoài công lập

Trường ĐH là một thực thể ngày càng phức tạp với nhiều chức năng đan xen và gắn với nhiều bên liên quan khác nhau, do vậy trách nhiệm giải trình của nhà trường cũng hết sức đa dạng.
Continue Reading →
03
THáNG 9
2014

Giáo dục ĐH ngoài công lập ở Việt Nam – Những nút thắt cần tháo gỡ

Trong mấy năm gần đây, các trường ĐH ngoài công lập Việt Nam đã và đang tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn thách thức nghiêm trọng.
Continue Reading →
21
THáNG 8
2014

Xây dựng một hệ thống giáo dục đại học hội nhập toàn cầu cho Việt Nam: Một kế hoạch chín điểm

Hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam hiện nay đang ở thời điểm đòi hỏi một cuộc cải cách căn bản. Việt Nam cần có một hệ thống giáo dục hội nhập hơn, phối hợp tốt hơn.
Continue Reading →
14
THáNG 7
2014

Xây dựng truyền thống hiến tặng cho đại học – Kinh nghiệm của Hong Kong University

Ở Việt Nam thì điều này vẫn rất mới, và theo cảm nhận chung của nhiều người, nó dường như là điều bất khả.
Continue Reading →
11
THáNG 7
2014

Đào tạo trực tuyến mở đại trà (MOOCs)

Các nhà làm chính sách có thể tận dụng MOOCs như thế nào cho mục tiêu đào tạo con người và đẩy mạnh quốc tế hóa ? Liệu MOOCs có thay thế nhà trường truyền thống ?
Continue Reading →
15
THáNG 5
2014

Trường Đại học biến thành siêu thị: Giảng viên trẻ đã bị bóc lột như thế nào

Nhiều giảng viên hợp đồng cũng ngại điền vào các phiếu khảo sát vì họ sợ câu trả lời của mình có thể không được giữ ẩn danh.
Continue Reading →
14
THáNG 5
2014

Bình duyệt đồng nghiệp với việc đề bạt chức danh khoa học và công bố kết quả nghiên cứu

Bình duyệt đồng nghiệp có nhiều hình thức và nơi chốn. Nó vận hành như là một cách đánh dấu chất lượng của một công trình nghiên cứu.
Continue Reading →
14
THáNG 5
2014

Bị dồn ra ngoài tháp ngà, Giảng viên hợp đồng thấy cuộc đời không còn màu hồng

Nhiều người tưởng giảng viên hợp đồng là người đang hành nghề chuyên nghiệp, với một hay hai môn học nào đó.
Continue Reading →
09
THáNG 5
2014

Kết quả cuộc khảo sát về các vấn đề kinh tế trong giáo dục phổ thông cuối năm 2007

Kết quả cuộc khảo sát cuối năm 2007 cho biết tổng thu nhập bình quân từ nhà trường của một giáo viên (bao gồm lương chính, phụ cấp và thù lao dạy tăng tiết, phụ đạo...).
Continue Reading →
08
THáNG 5
2014

Albert Enstein bàn về giáo dục

Nhiều khi người ta nhìn nhận mục tiêu của nhà trường đơn giản chỉ là chuyển giao một khối lượng tối đa tri thức nào đó cho thế hệ trẻ.
Continue Reading →
18
THáNG 4
2014

72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, lại đi làm tiến sĩ?

Nhiều ý kiến lo ngại, lượng thạc sĩ thất nghiệp lại tiếp tục đua làm tiến sĩ khiến vòng luẩn quẩn tốt nghiệp - thất nghiệp tái diễn.
Continue Reading →