Thông tin tuyển sinh Văn bằng 2 Giáo dục tiểu học 2019

Cùng với hệ đào tạo chính quy, Văn bằng 2 Giáo dục tiểu học là hệ học thu hút nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển. Dưới đây là thông tin tuyển sinh Văn bằng